281195087 5321571287893682 884990776397456066 nVrijdagavond 20 mei kon eindelijk weer een ledenvergadering worden georganiseerd bij café Bie Toontje.


Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van Herman Veenstra als bestuurslid. Naast zijn bestuurlijke taken was Herman vooral verantwoordelijk voor de catering in de bus. De afgelopen jaren heeft Herman meer dan 43.000 blikken Grolsch gekocht en verkocht.
Als bestuurslid neemt Herman afscheid, maar hij zal wel de komende jaren de drank nog blijven verzorgen in de bus.
Naast het afscheid van Herman mogen we ook 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen; met een unaniem akkoord van de leden werden Roy Brinkman, Sanne Oude Kamphuis en Bart Markvoort verkozen als nieuwe bestuursleden. Rene Nijland en Jaap Huisman waren herkiesbaar en zijn herkozen door de ALV voor de komende 3 jaar.

Na de rondvraag werd de avond afgesloten met de sponsorloting en een balletje mayo.
We kunnen als bestuur terugkijken op een geslaagde ledenvergadering en hopen met een gedeeltelijk nieuw bestuur een geweldig nieuw seizoen te kunnen realiseren.