Penningmeester1Het nieuwe seizoen is al weer aangebroken en dat betekent ook dat de contributie voor het nieuwe seizoen zal worden geïnd.

Dit zal over een kleine 3 weken automatisch worden geincasseerd van het bij ons bekende IBAN nummer. De contributie bedraagt jaarlijks € 15,- voor leden van 14 jaar en ouder en € 7,50 voor jeugdleden. De peildatum voor de leeftijd is 1 juli.
Vanwege enkele storingen bij de incasso van vorig jaar hebben alle leden een nieuw incassokenmerk gekregen, dit is het lidmaatschapsnummer met een extra 0 ervoor.