downloadVoorafgaand aan de feestavond zal vrijdagavond 26 mei om 19.30 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden Bie Toontje. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd om bij aanwezig te zijn. 

Per e-mail zullen aan de leden de notulen van de vorige ledenvergadering en de agenda worden toegezonden.


Wij hopen op een grote opkomst!